เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีการควบคุมความชื้น

ในงานอุตสาหกรรมนั้นมีหลากหลายอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะอุปกรณ์บางตัวนั้นถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมบางชนิดดังนั้นในบทความนี้เราจะมายกตัวอย่างถึง  เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น กันดีกว่านะครับว่าทำไมถึงมีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรม และทำไมถึงจะต้องมีการควบคุมความชื้น และ อุณหภูมิให้มีมาตรฐาน ในบทความนี้เรามีคำตอบครับ

ป้องกันการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ

ในเรื่องของอุณหภูมินั้นอาจจะไม่ทำให้เกิดอันตรายมากเท่าไหร่ แต่สำหรับความชื้นนั้นอาจจะเกิดอันตรายอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าในอุตสาหกรรมการทำเคมี ห้องแลป และ ยา นั้น ถ้าหากว่ามีความชื้นมากเกินไป หรือ มีในส่วนของค่าความชื้นเกินมาตรฐานสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นคืออุบัติเหตุจากการระเบิดของความชื้นได้นะครับ ดังในในอุตสาหกรรมห้องแลป และ เคมีนั้นจะมีการควบคุมความชื้นให้มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับ

รักษาชีวิตคน

หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับ ว่าในการผลิตสินค้าบางอย่างนั้นมีผลต่อชีวิตคนอย่างมาก ในที่นี่เราขอยกตัวอย่างเช่น การรักษาชีวิตคนนั้นเข็มฉีดยานั้นคือสิ่งสำคัญอย่างมากเลยนะครับ และเข็มฉีดยานั้นเกี่ยวข้องอะไรกับ เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น นั้นก็เพราะว่าในการผลิตเข็มฉีดยานั้นจะต้องมีการควบคุคมความชื้นให้มีมาตรฐานไม่ให้ความชื้นเกินค่ากำหนด ไม่อย่างนั้นเข็มฉีดยาจะไม่ผ่านมาตรฐาน และทำให้ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตคนอย่างมากเลยนะครับ

อาหารอยู่ได้ไม่นาน

ความชื้นนั้นมีผลต่อจุลินทรีย์มาก ซึ่งถ้าหากว่ามีความชื้นมากเกินไปสิ่งที่จะตามมา นั้นคือื อายุของอาหารนั้นจะสั้นลงอย่างมาก ซึ่งจุลินทรีย์นั้นจะเติบโตในพื้นที่ที่มีความชื้นที่สูง ซึ่งจะทำให้อาหารจากอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นในเรื่องของอาหารและยานั้นจะมีการควบคุมความชื้นตามที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารนั้นหมดอายุเร็วกกว่าที่กำหนดนั้นเอง จึงทำให้มีการควบคุมความชื้นให้มีมาตรฐานนั้นเอง

คุณภาพของสินค้า แย่ลง

ในส่วนของคุณภาพนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งบางอุตสาหกรรมนั้นจะมีการควบคุมคุณภาพด้วยความชื้นนะครับ เพราะว่าบางครั้งนั้นถ้าหากว่ามีความชื้นมากเกินไปนั้นจะทำให้ยกตัวอย่างเช่น สินค้าประเภทอุตสาหกรรม และไม้นั้นจะต้องมีการควบคุมความชื้นให้เป็นไปตามมาตรฐานเลยนะครับไม่อย่างนั้น สินค้านั้นอาจจะเกิดการโป่ง พอง และทำให้คุณภาพสินค้านั้นแย่ลงนะครับ

พืชพรรณเจริญเติบโตผิดปกติ

 บางอุตสาหกรรมนั้นจะมีการเพาะปลูกด้วยเช่นกัน ซึ่งบางครั้งในเรื่องของการเพาะปลูกนั้นจะต้องใช้แสง ใช้ความอบอุ่น และ ใช้ความชื้นในการเจริญเติบโต ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมบาง อุตสาหกรรมนั้นจะต้องควบคุมความชื้นอย่างมีมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้พืชพรรณ นั้นโตไม่เป็นไปตามที่กำหนดนะครับ

ดังนั้นในเรื่องของความชื้นนั้นมีผล และบทบาทต่อโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมากนะครับ ซึ่งบางครั้งนั้นมีผลกระทบมากกว่านี้อีกนะครับที่เราไม่ได้นำมาบอกกันไว้ในบทความหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรทุกคนสามารถรอติดตามได้เลยนะครับ รับรองว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอน