ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

หยุดความกังวลได้ ถ้าทำประกันรถยนต์ชั้น 1

ในการเลือกประกันรถยนต์นั้น มีหลายปัจจัยที่ต้องใช้ในการพิจารณา ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ซื้อประกันที่ต้องเอาใจใส่ข้อมูลให้ถี่ถ้วน ว่าประกันแบบใดที่เหมาะสมต่อการใช้งานของตนเอง ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง หรือประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง แต่สำหรับบริษัทประกันเองก็ต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆ ของผู้ขับขี่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวงเงินประกันอีกด้วย โดยปัจจัยที่นำมาพิจารณาเช่น ความเชื่อมโยงเรื่องราคาประกันกับสภาพสมรส เพราะมีสถิติว่าคนที่แต่งงานแล้วจะขับขี่ยานพาหนะได้ระมัดระวังกว่าคนที่มีสถานะโสด เบี้ยประกันของคนที่มีสถานภาพสมรสจึงจ่ายถูกกว่าสถานะโสดได้ นอกจากนี้ อีกปัจจัยหนึ่งคือถิ่นที่อยู่ พื้นที่ที่ได้บันทึกประวัติไว้จะถูกตรวจสอบความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและคำนวณเบี้ยประกันตามความเสี่ยงได้ด้วย ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ทำให้เห็นช่องว่างมากมายที่อาจส่งผลต่อการทำประกันคุ้มครองของเราได้  

แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะหากกลัวว่าจะได้ประกันที่ไม่คุ้มครองได้ครอบคลุมมากพอกับความต้องการแล้วล่ะก็ อยากขอแนะนำการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 สงสัยกันไหมคะว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง การคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นคุ้มครองตั้งแต่ตัวผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกัน รถยนต์ที่ระบุไว้ไปจนถึงบุคคลที่สามหรือคู่กรณีเลยทีเดียว ซึ่งก็จะครอบคลุมวงเงินชดเชยที่ค่อนข้างสูง อย่างเช่นกรณีของค่ารักษาพยาบาลแก่บุคคลภายนอกมากถึง 2,000,000 บาทต่อคน หรือกรณีการสูญเสียมือ เท้า หรือดวงตาที่มีค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากถึง 100,000 บาทต่อคน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ก็สามารถหาข้อมูลได้ไม่ยากผ่านหลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ หรือติดต่อบริษัทที่เราต้องการทำประกันได้โดยตรงให้อธิบายเงื่อนไขอย่างละเอียดว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้างในปัจจัยของคุณ ด้วยความง่าย สะดวกสบายอีกทั้งความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุดของประกันรถยนต์ชั้น 1 จึงถือเป็นประกันที่จะหยุดความกังวลของคุณไว้ได้อย่างแน่นอน